Hvordan reklamere på bilkjøp

Bilen var ikke helt slik du du hadde forventet.

Den så veldig bra ut da du kjøpte den, og selgeren var veldig overbevisende. Det var da også like før han lovet deg prinsessen og halve kongeriket på kjøpet.

Hvilke rettigheter har du egentlig når doningen langt fra virker som forutsatt, og hvordan går du i så fall fram for å få kompensasjon? Er det noen forskjell om jeg kjøper av en privatperson og en forhandler? Det skal vi se nærmere på her.

Sjekk bilen grundig før du undertegner kjøpsavtalen

Du har ikke noen rettigheter for det du burde ha sett før du kjøpte bilen,

Det er altså et krav at kikker grundig på den, prøvekjører den og forhører deg med selgeren dersom det er noe du er i tvil om.

En bil består imidlertid mest av indre deler, usynlig for det blotte øyet. Selger plikter å informere deg om eventuelle mangler han kjenner til.

Det er altså det du ikke ser du først og fremst kan klage på,

Hva du kan kreve

Er ikke bilen slik den burde være, sier vi gjerne at det foreligger en mangel. Her følge en oversikt over de kravene du kan rette overfor selger i slike situasjoner.

Før du kommer med ytterligere krav, kan selgeren tilby seg å rette mangelen. Det betyr en reparasjon eller utbytting av deler som ikke fungerer.

Selger kan få inntil to slike rettingsforsøk.

Fører ikke dette fram, kan det bli snakk om prisavslag eller heving.

Et prisavslag beregnes ut fra differansen av prisen på den bilen du trodde du kjøpte, og markedsverdien slik den er med den aktuelle mangelen.

Dersom mangelen er vesentlig, kan du i følge advokat Eirik Teigstad kreve å heve hele bilkjøpet. Det betyr at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake.

Er det en ny bil det er snakk om, kan du også kreve omlevering. Dette er den mest drastiske sanksjonen som gir den største omkostningen for selgeren.

I følge nettstedet Erstatning.no® kan du i tillegg til heving også kreve erstatning på toppen dersom du har hatt noen omkostninger ved bilkjøpet, for eksempel til verkstedundersøkelser. Endelig kan du også kreve erstatning dersom du har hatt spesielle omkostninger som følge av feilen.

Slik klager du

Det vanlige er at man tar en telefon. Vi anbefaler at man i tillegg sender noe skriftlig. Det er nyttig dokumentasjon dersom det senere blir formell klagesak og rettslig behandling.

Presiser hva som er feil med bilen, hva du ønsker fikset og husk å dater dokumentet. En e-post fungerer også fint.

Dersom selger avviser kravet, eller ikke klarer å rette mangelen, er neste skrittet en klage til Forbrukerklagenemnda. Klager på bilkjøp er blant de mest hyppige sakene som blir behandlet der.

Trenger du hjelp over for selger eller til å skrive klagen, er det advokater som har spesialisert seg på mangler ved bilkjøp. Det er mulig å få dekket rettshjelpsomkostninger via bilforsikringen.

Om kjøp av forhandler eller privatperson

I prinsippet gjelder det samme om det er en privatperson eller en forhandler som selger.

En privatperson regnes normalt ikke som særlig bilkyndig, og vil pålegges mindre ansvar for skjulte mangler. Du tar derfor en litt større risiko når du kjøper privat.

Det er også en kortere foreldelsesfrist for fremming av klager(i form av reklamasjon). For forhandlere gjelder en femårs frist, og for private selgere kun to år. Dette er den absolutte fristen. Det gjelder i tillegg en frist på ca. to måneder fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.