Et nyttig redskap for domstolene

Elektronisk kommunikasjon med domstolene har i lang tid vært viktig for både domstolene og advokatene. Men det har ikke alltid vært bare positive tilbakemeldinger. For lenge har de kunne ta del i en prøveordning, forgjengeren til Aktørportalen, men den har både vært ustabil og vanskelig å bruke. Problemer som å laste ned dokumenter og lite opptid har ført til at brukerne ikke akkurat har vært ivrige i at systemet skulle innføres permanent.

Så er Aktørportalen likevel et nyttig redskap?

Det er ingen tvil om at hensikten bak nettsiden er god, og dersom den fungerer optimalt, er den et nyttig redskap for brukerne. Ressursene har blitt godkjent for å gjøre Aktørportalen så optimal som mulig og slik at brukerne skal kunne finne informasjon og laste ned dokumenter hurtig og effektivt.

Det er forskriften i de norske lover, hjemmel i domstolloven §197 a. Som sier at domstolene skal ha en elektronisk plattform for kommunikasjon. Det var da prøveordningen ble avløst av ELSAM-forskriften at Aktørportalen ble det valgte redskapet.

Men for at redskapet skal bli brukt på riktig måte, har man startet opp kurs for at brukerne skal kunne ta i bruk portalen. Med denne kompetansehevingen vil flere kunne bruke plattformen korrekt, slik at alle kan dra nytte av den. Man vil da lære om hvordan man lagrer i PDF-filer og at skannede dokumenter må gjennom en OCR-behandling, en optisk tegngjenkjenning. Alle som skal bruke systemet anbefales å gjennomgå kurs for best mulig bruk. Dersom da ikke har god datakunnskap fra før.

Nyttig fordi det sparer tid

Jo flere som kan ta bruk av systemet vil gjøre at rettsprosessene går raskere og ikke minst mer smidig. Dette sparer aktørene for mye tid. Tid de kan bruke på å sette seg inn i sakene, analysere funnene, finne forklaringene og løse sakene. Om dette ikke er nyttig, så må man forholde seg til det gamle systemet med papirer og dokumenter som flyter over på kontorbordet.

Det er nok ingen tvil om at digitale løsninger blir mer og mer viktig for de fleste bransjer i Norge. Stort sett alt foregår på internett i dag. En slik portal må alltid søke etter å være sikker å bruke, trygg for de involverte og hundre prosent hacking-fri. Det er da man har et redskap for domstolene som er nyttig.