Hvordan vise kildekode på en nettside

Slik kan du vise kildekode på en nettside:

internet Explorer og Edge – Trykk Ctrl + u

Firefox – Trykk Ctrl + u

Chrome – Trykk Ctrl + u

Safari – Du må først aktivere develop menu in menubar. Det gjøres ved å gå inn på Preferences i Safari så advanced.
Etter develop menu er aktivert kan du trykke ⌥ Option+⌘ Command+U