Prisøkning i leiemarkedet

Vi ser at leieprisene følger den generelle boligprisøkningen i hele landet. Det er også stor pågang fra kunder som ønsker å investere i utleieboliger, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

Oslo:

Det kostet i gjennomsnitt 10.039,- kroner å leie en 1-roms leilighet i Oslo i september, dette er en oppgang på 0,2% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,2%.

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 13.797,- kroner, dette er en oppgang på 2,4% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 3,6%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i gjennomsnitt 17.162,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 4,9%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,9%.

– I Oslo har vi hatt en god september måned, og vi ser at prisene har økt sammenliknet med fjoråret. Ifølge daglig leder ved Utleiemegleren Majorstuen, Kristin Grindland Wangen er det økt etterspørsel på 2-roms leiligheter med sentral beliggenhet, noe som gjenspeiles i den generelle prisøkningen. Hun opplyser om at flere nå ønsker å investere i utleiebolig, og henvender seg i forbindelse med rådgivning rundt beliggenhet, leieprisvurderinger og lønnsomhet.

Utleiemegleren Sinsen har nå et større antall boliger for utleie enn de foregående månedene, med mange gode objekter å velge mellom.  Vi opplever økt etterspørsel etter ledige boliger frem i tid, og ser at leietakere forbereder seg for 2021, sier daglig leder Vemund Holmen ved Utleiemegleren Sinsen

Bergen

For en 2-roms var gjennomsnittleien 11.233,- kroner, dette er en nedgang på 2,7% fra måneden tidligere. Sammenlignet med juli 2019 er det en oppgang 3%

Det kostet i gjennomsnitt 14.278,- kroner å leie en 3-roms leilighet. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 4,6%. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en nedgang på 2,5%.

–  I begynnelsen av september var det bra trykk i leiemarkedet og vi endte opp med å leie ut 25 % flere boliger i september enn i august.  Dermed ble september totalt sett en veldig bra måned. I siste halvdel av måneden var vi imidlertid tilbake til normalen for årstiden, som betyr noe mindre aktivitet, litt færre interessenter til hver bolig og noe lavere omsetningshastighet enn i de travle sommermånedene.

Erfaringsmessig vil trykket i leiemarkedet være moderat frem til vi på nyåret får en økning i etterspørselen. Vi anbefaler derfor de som vet at de skal leie bolig fra januar eller februar å være tidlig ute,sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove

Stavanger:

En 2-roms koster i gjennomsnitt 10.804,- kroner per måned, en oppgang på 3% sammenliknet med forrige måned, og en oppgang på 18,2% sammenliknet med samme måned i fjor.

En 3-roms kostet i gjennomsnitt 13.160,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er det en oppgang på 6,2%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 10,4%.
 
–  Antall ledige boliger i Stavanger på finn.no går marginalt opp og teller i dag 387 boliger. Det har vært god aktivitet på 2 og 3-roms leiligheter og særlig for objekter med god lokasjon og standard. Vi ser en jevn prisøkning siden fjoråret, men det er fortsatt noe lavere aktivitet for eneboliger og større objekter, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 11.144,- kroner i september, som er en oppgang på 1,5% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 2,8%.

For en 3-roms var gjennomsnittleien 14.431,- kroner, dette er en oppgang på 1,9% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,6%

– Markedet er som normalt en del roligere i september, og studentene er stort sett i hus.

Vi ser en økning i etterspørsel etter 3-roms og større leiligheter med god standard.Tilbudet av små leiligheter og hybler er stort, mens det for 3-roms og større leiligheter er mer begrenset, sier Daglig leder for Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan

Romerike:

Det kostet nå i gjennomsnitt 9.850,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet på Romerike, dette er en oppgang på 9,8% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 9,6%.

For en 2-roms kostet det i gjennomsnitt 11.005,-  kroner. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 2,9%, målt mot samme måned i fjor er det en oppgang på 2,1%.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i gjennomsnitt 13.286,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 3,7%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,5%.

– På Romerike var det i september størst prisoppgang på de aller minste leilighetene, med rekordhøy gjennomsnittspris på 1-roms.  Høysesongen for boligutleie er normalt sett over for denne gang, men vi opplever fortsatt et bra trykk i markedet og generelt god interesse for de ledige boligene. Mange vurderer nå utleie opp mot et salg. Videre er det fortsatt mange henvendelser fra folk som vurderer å investere i en utleiebolig på Romerike, så alt tyder på at det fortsatt vil være et bra tilbud med utleieboliger på Romerike fremover, sier daglig leder for Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen.

Asker og Bærum:

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 11.016,- kroner for en 2-roms, som er en nedgang på 11,1% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang 10,2%.

En 3-roms leilighet kostet i snitt 14.907,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 2,1%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 8,8%.

– Snittprisen for 2 og 3 roms har en liten nedgang. Vi har et jevnt trykk at gode leietakere som søker bolig hos oss. Mange nye prosjekter ferdigstilles, og vi ser at leietakere prioriterer 2- og 3-roms leiligheter med høy standard i kombinasjon med sentral beliggenhet. Bergerløkka på Billingstad og Oksenøya på Fornebu er svært populære prosjekter hvor mange ønsker å bosette seg. Vi opplever økt etterspørsel fra leietakere som ser etter store boliger, og oppfordrer utleiere til å ta kontakt med oss. Oppdragstilgangen har vært god siste månedene og vi ser for oss en hektisk høst, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. 

Drammen

Det kostet i gjennomsnitt 10.350,- kroner å leie en 2-roms i september. Dette er en nedgang på 0,6% sammenliknet med forrige måned, og en nedgang på 9,6% mot2019. For en 3-roms leilighet kostet det i gjennomsnitt 13.186,- kroner som viser en nedgang på 3,2%  sammenliknet mot forrige måned og en oppgang på 6,7% fra i fjor.

– Leiemarkedet oppleves som rolig. Det er størst etterspørsel er det etter sentrumsnære boliger med god standard, og vi har leid ut flere boliger i september i år enn i tilsvarende måned i fjor.  Vi anbefaler utleiere å beregne god tid på utleieprosessen ut over høsten, sier daglig leder for Utleiemegleren Drammen, Eivind Sveen


Jessheim:

– I Ullensaker har utleieprisene forholdt seg stabile det siste halvåret til tross for svært begrenset aktivitet på Gardermoen. Vi opplever generelt bra aktivitet i markedet og boligene leies ut raskt. Leiligheter sentralt på Jessheim er attraktive.  Det er god pågang fra investorer som ønsker å investere i bolig for utleie i områder som Jessheim og Råholt, sier daglig leder for Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad. 

Østfold

Snittleien i Østfold har gått opp 3% sammenlignet med fjoråret. I snitt koster det nå kr 11279,- å leie en bolig i vårt distrikt mot kr 10987,- fra i fjor.

– September tok over der august slapp med fortsatt høy aktivitet. Vi har hatt god respons på våre utleieobjekter og bedriftsmarkedet har for alvor våknet.

Vi ser også at interessen fra investorer for nye prosjekter er økende. Særlig i Moss og Fredrikstad. Skal man leie ut før jul bør man tenke på å starte prosessen nå da det erfaringsmessig blir en roligere desember, sier daglig leder for Utleiemegleren Østfold, Helge Hanch Hansen.

Vestfold

Utleiemegleren Vestfold åpnet sine dører 20. juli. Vi har fått inn oppdrag i alle byene fra Skien til Holmestrand og er godt i gang. Det er godt oppmøte på visninger av boligene.

Vi ser også at det er stor interesse blant store og små investorer. Vi er jevnlig i kontakt med kunder som ønsker å investere i en utleiebolig.  Spesielt gjeler dette Tønsberg og Sandefjord, men også i Larvik- og Grenlandsområdet har vi merket bra interesse, sier daglig leder for Utleiemegleren Vestfold, Karsten Olsen.