Hva er nødnumrene i Norge

Dette er noe alle burde allerede kunne, men kan heller ikke gjentas ofte nok.

Brannvesenet – 110

Politi – 112

Ambulanse – 113